1. ULUSLARARASI TIP HUKUKU KONGRESİNDE EN ÇOK TARTIŞILAN KONU COVİD OLDU

Daha önce Bodrum ve Antalya’da yapılan, Türkiye’nin en büyük hukuk kongresi tıp hukuku alanında 8-10 Ocak 2021 tarihlerine çevrimiçi olarak Dokuz Eylül Üniversitesi ve Tıp Hukuku Akademisi işbirliği ve saglikciyiz.com.tr sponsorluğunda gerçekleştirildi. Hukukçu ve sağlıkçıların katıldığı ve sunum yaptığı 4. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi’nde toplam 19 ülkeden 139 sunum yapıldı. Aynı anda üç gün boyunca üç ayrı salonda 58 oturum halinde gerçekleştirilen kongre, 92 saat devam etti ve 342 kişi katıldı.

Sunum yapanlar arasında Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi üyeleri, Yargıtay tetkik hâkimleri, savcılar ve hâkimler de yer aldı. Çin’den İspanya’ya kadar geniş bir yelpazede yabancı katılımcıların da sunum yaptığı kongre aynı zamanda tıp hukuku alanındaki ilk çevrim içi kongre olma özelliğini taşıyor. Kongrede hekimlerin yanlış müdahaleleri nedeniyle hukuki sorumluluğu, organ nakli gibi tıp hukukunun klasik konularının dışında, yapay zekâ, kök hücre, robotik cerrahi, taşıyıcı annelik, tele-tıp, tıp hukuku eğitimi, genetik teşhisler, medikal biyoteknoloji, yapay rahim teknolojisi gibi konularda da sunumlar yapıldı. Bu kongrede ilk defa halk sağlığı konusu, kongrede en çok sunum yapılan konuyu oluşturdu. Pandemi nedeniyle Çin’in uluslararası hukuk sorumluluğundan,  HES uygulamasının hukuki yönüne; deneysel nitelikli ilaçların covid tedavisinde kullanılmasının hukuki sonuçlarından, covid nedeniyle alınan tedbirlerin insan hakları, idare hukuku ve anayasa hukuku çerçevesinde değerlendirilmesine kadar değişik konular tartışıldı. Tıp Ceza Hukuku da en çok ilgi gören alanlardan biriydi. Yetkisiz hekimlik suçu, ceza sorumluluğunda nedensellik bağı sorunu, çocuk düşürtme gibi suçlar kongrede tartışılan ceza hukuku konularından sadece birkaçı. . Yine eczacılık ve ilaç hukuku da kongrede ele alınan konulardan birisini oluşturuyordu.

Sağlık Personelinin Hissettiği Hukuki Sorumluluk Baskısının Sonuçları, Obstetrik ve Jinekolojide Hukuki Sorunlar, Kardiyovasküler Cerrahide Sık Karşılaşılan Hukuki Sorunlar, Kozmetik Uygulamalarda Yasal Sorunlar, Göz Hastalıkları ve Cerrahisinde Hukuki Sorumluluklar, Pediatri Kliniklerinde Sık Karşılaşılan ve Yargıya Yansıyan Hukuki Sorunlar da hekimlerin ilgili uzmanlık alanlarında dikkat etmeleri gereken hukuki sorunları ele alan sunum konularıydı. Diş Hekimliği Hukuku ve Hemşirelik Hukukuna ilişkin sunumlar da kongre katılımcıları tarafından ilgiyle izlendi. Son olarak yine hekimler bakımından büyük önem arz eden Hekim Mesleki Mesuliyet Sigortası Uygulama Problemleri de tartışıldı. Kongrede katılımcılar tarafından en çok ilgi gören oturumlar ise Estetik Sağlık Turizmi Hukuku ve Estetik Cerrahide Hukuki Sorumluluklar oturumları oldu. İki yılda bir düzenlenen kongrenin 2023’de cumhuriyetimizin 100. yılında beşincisinin düzenlenmesi planlanmaktadır.

Yorum Yaz

Lütfen Yorumunuzu yazınız!
Adınız

*