Muğla’ya Hizmet Vakfı’nın Eş Finansman sağladığı “Muğla’da Tarımsal Sulamanın İklim Değişimine Uyumu” Projesi Değerlendirildi.

Muğla Valiliği Koordinesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “ İklim
Değişimine Uyum Hibe Programı” kapsamında hazırlanıp başvurusu yapılan, “Muğla’da
Tarımsal Sulamanın İklim Değişimine Uyumu Projesi” toplantısı Vali Orhan Tavlı
başkanlığında yapıldı.

Kurulduğu 1988 yılından bu güne kadar önemli projeleri destekleyen Vakıf, bölgemizin
turizm, tarım ve hayvancılık, el sanatları vb. gelir getirici potansiyelini geliştirmek ve
tanıtmak, eğitim çalışmalarını desteklemek, çevrenin korunması ve çevre bilinci oluşturulması
konularında çalışmalarına devam ediyor.

Toplantıda, İlimiz genelinde yaşanan kuraklıkla birlikte en fazla etkilenen tarım sektörü ve
sektörün en önemli girdisi sulama ele alındı. İl Özel İdaresinin kapanmasının ardından ilimiz
sınırları içerisinde yer alan 168 sulama tesisinin yaklaşık 6 yıl süreyle herhangi bir kurum
tarafından sahiplenilip bakımları yapılmadığından, sulama kanallarında %60’lara varan su
kayıpları oluşmaktadır. Bu tesislerde yer alan sularla Muğla’daki tarım arazilerinin önemli
oranının eski tip yöntemler ile sulanıyor olması, kıt su kaynakların daha etkin, verimli ve
sürdürülebilir kullanımını gündeme getirmiştir. Bu kapsamda Avrupa Birliği projesi
hazırlanarak başvurusu yapılmıştır.
500.000 Euro bütçe ile 18 Ay sürmesi planlanan ve Kamu, Sivil ve Özel Sektör iş birliğinde
34 ortağı bulunan “Muğla’da Tarımsal Sulamanın İklim Değişimine Uyumu Projesi”, 168
Sulama Tesisinin mevcut durum analizlerinin yapılması, kurumlar arası koordinasyonun
sağlanarak eylem planı oluşturulması, tesislerin sürdürülebilirliği açısından kısa ve uzun
vadede yapılması gereken iş ve işlemlerin ortaya çıkarılmasını, tarımsal sulama sistemlerinin
damla sulama sistemleri gibi modern sistemlere dönüşümünün sağlanması ve bu sistemlere
geçişin hızlandırılması için farkındalık oluşturma eğitimlerini kapsamaktadır.
Vali Orhan Tavlı, Muğla’ya Hizmet Vakfı’nın çalışmaları hakkında değerlendirmelerde
bulunarak, memnuniyetini ifade etti.

Yorum Yaz

Lütfen Yorumunuzu yazınız!
Adınız

*