TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan YÜCEDAĞ tarafından verilen bilgiye göre, 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre oluşan Ulusal Eğitim İstatistikleri ayrıntılı olarak incelendiğinde;

Muğla ilinde;

Okuma yazma bilenlerin oranı % 97,88’dir

Muğla’da 6 yaş ve üzeri nüfus içinde okuma yazma bilenlerin oranı %97,88’dir. Bu değerle Muğla ili okur-yazar oranının en yüksek olduğu 6. il olurken, Türkiye genelinde okur-yazar oranının en yüksek olduğu il %98,52 ile Antalya olmuştur. Antalya’yı %98,15 ile İzmir ve %98,14 ile Tekirdağ takip etmiştir. Okur-yazar oranının en düşük olduğu il ise %89,79 ile Şanlıurfa olurken, Şanlıurfa’yı %89,88 ile Mardin ve %90,48 ile Siirt takip etmektedir.

Türkiye genelinde 6 yaş ve üzeri nüfus içinde okuma yazma bilenlerin oranı %96,13’tür.

Kadınların %96,48’i erkeklerin % 99,23’ü okuma yazma biliyor

Okuma yazma bilenler cinsiyete göre incelendiğinde 6 yaş ve üzeri nüfus içinde yer alan kadınların %96,48’i erkeklerin ise % 99,23’ü okuma yazma bilmektedir.

Türkiye genelinde ise bu oran kadınlar için %93,56 iken, erkekler için %98,68 olarak gerçekleşmiştir.

En yüksek okur-yazar oranı 14-17 yaş grubunda

Muğla ilinde okur–yazar oranının en yüksek olduğu yaş grubu %99,98 ile 14-17 yaş grubudur. Okur-yazar oranının en düşük olduğu yaş grubu ise %88,44 ile 65 yaş ve üstüdür.

En çok İlkokul mezunu var

15 yaş ve üzeri nüfus bitirilen eğitim düzeyine göre incelendiğinde ilk sırayı %32,12 ile ilkokul mezunları alırken, ilkokul mezunlarını %22,29 ile lise veya dengi okul mezunları takip etmiştir. Doktora mezunlarının oranı %0,26 olurken yüksek lisans mezunlarının oranı %0,89 yüksekokul ve fakülte mezunlarının oranı da%14,78 olmuştur.

Yorum Yaz

Lütfen Yorumunuzu yazınız!
Adınız

*