Basın mesleğini icra edenlere sosyal ve ekonomik haklar sağlayan 212 sayılı
yasanın 10 Ocak 1961 tarihinde kabul edilmesi dolayısıyla, kamuoyunun haber alma
ve bilgi edinme hakkı için çalışan, basın etik kuralları doğrultusunda görevlerini yerine
getiren tüm basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.
İletişimin en güçlü kanallarından olan basın, kamuoyunun eksiksiz, tarafsız, doğru
bilgilendirilmesi ve vatandaşlarımızın haber alma hakkının korunması açısından
önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir.
Günümüzde teknolojide yaşanan yenilikler, yazılı ve görsel basının yanı sıra internet
gazeteciliği ve sosyal medyanın etki alanını genişletmiştir. İletişim teknolojilerindeki
bu ilerlemelerle birlikte insanlar, tüm dünyadaki gelişmelere daha hızlı ulaşabilir
duruma gelmiş ve basın her zamankinden daha etkin bir konuma ulaşmıştır. Bu
durum medyaya çok büyük görev ve sorumluluk yüklemiş, doğru ve tarafsız
habercilik anlayışını her zamankinden daha önemli hale getirmiştir.
Bu bağlamda; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın tüm olanaklarına sahip olan
Muğla’mızın daha da gelişmesi, tanıtımı ve markalaşması için gerçekleştirilen tüm
çalışmalara yerel basınımızın katkısı oldukça büyüktür.
Kamuoyunun doğru haber alma ve bilgi edinme hakkı için zorlu koşullar altında
çalışan, basın etik kuralları doğrultusunda görevlerini yerine getiren basın
mensuplarının bir kez daha 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar,
çalışmalarında başarılar dilerim.

Orhan TAVLI

Yorum Yaz

Lütfen Yorumunuzu yazınız!
Adınız

*