AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, basında yer alan “Gökova Körfezi, Marmaris, Ula ve Menteşe Bölgesi Bakanlar Kurulu Kararıyla İmara açıldı” haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Bütün bunlara rağmen sit alanlarının daraltıldığı, doğal alanların ranta açıldığı şeklindeki tüm ifadeler siyasi ranta yöneliktir. Gerçekleri ifade etmemektedir” dedi.

Milletvekili Öztürk, basında yer alan haberlerin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına basında yer alan iddiaları sorduğunu belirterek, bakanlıktan gelen bilgi notunu basınla paylaştı.

Öztürk’ün paylaştığı notta şu ifadeler yer alıyor:

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce 2014 yılından itibaren Ülkemizin bütününde başlatılan Doğal Sit Alanlarının yeniden değerlendirilmesi çalışmalarında kullanılan IUCN (İnternational Union for Conservation of Nature) Uluslararası Doğayı Koruma Birliğine ait yeni sit statülerinin gerek basın mensuplarınca gerekse kamuoyunca yeterince bilinmediği anlaşılmaktadır.

Doğal Sit Alanlarında daha önce kullanılan 1. 2. 3. Derece doğal sit derecelendirilmesi yerine yeni yapılan çalışmalarda Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin, kesin korunacak hassas alanlar, nitelikli doğal koruma alanları ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları kriterleri kullanılmaktadır.  Kamuoyunda yaygın olarak bir yanlış anlama olduğu anlaşılmaktadır.Kesin korunacak hassas alanlar eski 1.derece sit statüsünün karşılığı değildir.

Kesin korunacak hassas alanlar 1.derece doğal sit statüsünden daha üst bir koruma statüsü sağlamaktadır. Örneğin 1.derece doğal sit alanlarında tek katlı günübirlik tesis yapma imkanı varken kesin korunacak hassas alanlarda hiçbir inşai izne imkan verilmesi söz konusu değildir. Kesin yapı yasağı vardır.

Kesin koruncak hassas alanlarda sadece bilimsel araştırmalara (Ekolojik sistemin, doğal  yaşamın gözlenmesi gibi) izin verilebilir, devrilen ağaçların dahi kaldırılmasına izin verilemez.  (Kesin korunacak hassas alandaki özel mülk sahiplerinin mülklerine herhangi bir tasarruf imkanı inşaat, tarım vb. kalmadığından Devlet tarafından kamulaştırma zorunluluğu getirilmiştir.)

Eski 1.derece doğal sit statüsünün karşılığı olarak nitelikli doğal koruma alanları eş değerlik arz etmektedir.

Yukarıda da ifade edildiği gibi eski 1.derece doğal  sit alanlarında tek katlı günübirlik tesisler yapılabilmekte iken nitelikli doğal koruma alanlarında da yine tek katlı ahşaptan bungalov türü doğayla aykırılık teşkil etmeyerek bütünleşecek türde yapılara izin verilebilecektir.

Nitelikli doğal  koruma alanlarında, taş, toprak, kum dahi alınamaz, toprak, çöp, cüruf dökülemez, taş, tuğla, mermer, kum ve maden ocağı açılamaz. Görüldüğü gibi tamamen eski 1.derece doğal sit alanı özelliklerine haizdir.

Özetle ifade etmek gerekirse;Kesin korunacak hassas alanlar eski 1.2.3.dererce doğal sit statüsünün üzerinde bir koruma statüsü içermektedir.

Eski 1.derece doğal sit statüsünün karşılığı, Nitelikli Doğal Koruma Statüsüdür.  Sürdürülebilir koruma ve kotrollü kullanım alanı statüsü eski 2.ve 3.derece doğal sit statüsüne karşılık gelmekte ve düşük yoğunluklu inşaata izin vermektedir.

Bu genel ilkeler açısından değerlendirildiğinde Muğla Gökova Bölgesinde eski 1.2. ve 3.derece doğal sit alanlarının toplamı 36.282 ha’dır. Bu alanın 35.528 ha kısmı 1.derece, 754 ha’lık kısmı 3.derecedir.

Yeni yapılan Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporları doğrultusunda doğal sit alanı olarak belirlenen alanın toplamı 44.021 ha’dır. Bu 44.021 ha alanın, 14.991 ha’lık kısmı Kesin Korunacak Hassas Alandır. Yani 1.derecenin de üstünde koruma statüsü verilmiştir.26.979 ha’lık kısmı Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak tescil edilmiştir.

​14.991 ha+26.979 ha=41.970 ha’lık alan,  yani eski 36.282 ha’lık toplam sit alanından daha büyük bir alana 1.derece ve üstü doğal sit statüsü verilmiştir.

Sadece mevcut yerleşim yeri olan 2.051 ha alan sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edilmiştir. Bütün bunlara rağmen sit alanlarının daraltıldığı, doğal alanların ranta açıldığı şeklindeki tüm ifadeler siyasi ranta yöneliktir. Gerçekleri ifade etmemektedir.

Muğla Gökova Körfezinde daha önce 36.282 ha olan sit alanı 44.021 hektara yükseltilmiştir.

44.021 hektar büyüktür. 36.282 hektardan. 44.021>36.282”

Yorum Yaz

Lütfen Yorumunuzu yazınız!
Adınız

*