Geçen hafta “Herkese Bilim Teknoloji” adlı dergide Prof. Dr. İbrahim Birkan imzalı “Bir Destinasyonun kişiliğin olur mu?” başlıklı bir yazı yayınlandı. Prof. Dr. İbrahim Birkan, akademisyenler tarafından yapılan bilimsel araştırmalara dayanarak hazırladığı yazısında Marmaris’in de bir destinasyon kişiliği olduğunu ortaya koydu. Savaş Artuğer ve Fatih Ercan tarafından toplam 385 yabancı turistten veri elde edilerek yapılan araştırmada Marmaris’in destinasyon kişiliği dört boyut olarak değerlendirilirken, bu boyutlar ise; yeterlilik, samimiyet, heyecan verici ve sert olarak belirlendi. Marmaris’in destinasyon kişiliğine ilişkin en yüksek boyut “samimiyet” ve “heyecan verici” boyutlarına ait olduğu kaydedildi. Diğer bir ifadeyle Marmaris’e gelen yabancı turistler Marmaris’i bir kişilik olarak; neşeli, arkadaş canlısı, canlı, havalı ve genç olarak değerlendirmekte.
Artuğer ve Ercan tarafından yapılan araştırmanın sonuç bölümünde ise destinasyonun tanıtılması ve pazarlanmasında sadece destinasyona ait çekici özelliklerin yeterli olmadığı ve farklılaşma yaratmada yetersiz olduğu vurgulanmakta. Araştırmacılar Marmaris’i tanıtırken ve pazarlarken, Marmaris’in kişilik özelliklerini (neşeli, arkadaş canlısı, canlı, havalı ve genç vb.) de ön plana çıkarmak gerektiğini ifade ediyor.

Yorum Yaz

Lütfen Yorumunuzu yazınız!
Adınız

*