Türkiye İstatistik Kurumu 2019 İstatistiklerle Aile verilerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan YÜCEDAĞ tarafından verilen bilgiye göre Muğla ilinde;

Ortalama hanehalkı büyüklüğü 2,82

2019 yılında Muğla’da ortalama hanehalkı büyüklüğü 2,82 kişi olarak gerçekleşti. Türkiye’de ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,35 kişi olurken, ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 6,11 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak ilini 5,39 kişi ile Hakkari ve 5,38 kişi ile Şanlıurfa illeri izledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,63 kişi ile Çanakkale oldu. Bu ili 2,68 kişi ile Eskişehir ve 2,71 kişi ile Balıkesir illeri izledi. Muğla ise 2,8 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü ile 71. sırada yer aldı. 

Tek kişilik hanehalkı oranı arttı

Muğla’da tek kişilik hanehalkı oranı 2018 yılında %21,8 iken 2019 yılında %23’e yükseldi. Tek kişilik hanehalkı oranının en yüksek olduğu il, 2019 yılında %26,4 ile Tunceli oldu. Tunceli ilini %25,7 ile Giresun ve %25,6 ile Gümüşhane izledi. Tek kişilik hanehalkı oranının en düşük olduğu il, %9,4 ile Diyarbakır oldu. Diyarbakır ilini %9,8 ile Van ve Batman ile %10,2 ile Adıyaman izledi. Muğla ise tek kişilik hanehalkı oranının en yüksek olduğu 11. İl oldu.

Muğla ilinde bulunan 338 723 hanehalkı, tiplerine göre incelendiğinde; tek kişilik hanehalkı sayısı 78 016 (%23), tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı sayısı 202 457 (%59,8), en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkı sayısı 45 301 (%13,4) ve çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalkı sayısı 12 949 (%3,8) olarak gerçekleşti. 

Çekirdek ailelerin %57,2’si eş ve çocuklardan oluşuyor

Muğla ilindeki çekirdek aileler türlerine göre incelendiğinde; sadece eşlerden oluşan çekirdek aile sayısı 57 883 (%28,6), eş ve çocuklardan oluşan çekirdek aile sayısı 115 710 (%57,2), tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek aile sayısı 28 864 (%14,3) olarak gerçekleşti.

Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek ailelerin %26,3’ü (7 584 aile) baba ve çocuklardan oluşurken, %73,7’si (21 280 aile) anne ve çocuklardan oluşmaktadır.

Evliliklerin %1,1’i akraba evliliği

2019 yılında Muğla ilinde gerçekleşen 6 265 evliliğin %1,1‘i (68 evlilik) akraba evliliği oldu. 

Muğla’da yaşayan toplam 503 452 evli bireyin %5’i (25 319 birey) akraba evliliği yapmıştır.

Yorum Yaz

Lütfen Yorumunuzu yazınız!
Adınız

*