İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 69 yıl önce bugün, 10 Aralık 1948 tarihinde, ilan edilmiştir.

 

Ülkemiz tarafından ilanının ardından 6 Nisan 1949’da onaylanan Beyanname’nin BM Genel Kurulunca kabul edildiği 10 Aralık tarihi, insan hakları bilincinin tüm dünyada yerleşmesi ve gelişmesi açısından, Beyanname’nin taşıdığı anlam ve önemin dünya kamuoyunda paylaşılması amacıyla, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

 

İnsan hakları; tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmasıdır. İnsan hakları evrenseldir.

 

Tüm dünyada olduğu gibi son yıllarda, ülkemizde de insan haklarının standartlarının yükseltilmesi ve insan hakları ihlallerinin önüne geçilmesi amacıyla yapılan düzenlemelerle Kamu Denetçiliği ve İnsan Hakları Kurumu gibi kurumlar ihdas edilerek, hak arama bilinci tüm toplum bazında yaygınlaşmıştır.

 

Valiliğimiz bünyesinde bulunan İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı Muğla’da insan haklarının korunmasını sağlamak ve insan hakları ihlallerini önlemek için çalışmaktadır.

 

Bu vesileyle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde insan hakları konusunda toplum bilincinin artmasını diler, barış, sevgi ve kardeşliğin hâkim olduğu, huzur ve güven dolu bir yaşam dilerim.

Yorum Yaz

Lütfen Yorumunuzu yazınız!
Adınız

*